Kep, E-imza, E-fatura

KEP, E-İMZA, E-FATURA

Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) nedir?

image

Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve senet hükmünde yasal geçerli kesin delil haline getiren elektronik postadır.

 

İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber, standart elektronik posta (SEP), her türlü bilgi ve belgenin kolaylıkla iletilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle günümüz dünyasında en yoğun kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Ancak, SEP güvenlik açısından bazı sorunlar barındırmaktadır. Bunlardan ilki, gönderici ve alıcının gerçekten o kişi olup olmadığının kesin olarak tespit edilememesidir. İkincisi, gönderilen iletilerin gönderim zamanlarının garanti altına alınamaması ve değiştirilebilir olmasıdır. Üçüncüsü ise, gönderilen içeriklerin yolda değişebiliyor olmasıdır. Alınan içeriğin, gerçekten gönderilen içerik olup olmadığından emin olunamamaktadır. Dolayısıyla standart elektronik posta, dünyanın hiç bir yerinde yüzde yüz yasal geçerli ve güvenilir bir haberleşme yolu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, kayıtlı elektronik posta (KEP) ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

 

Gönderilerin içerikleri KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır. Turkkep bayisi olan firmamızdan arşivleme hizmetini alarak yazışmalarınızı güvenli ve yasal geçerli olarak yıllarca saklayabilirsiniz. Böylelikle arşivlemek için harcadığınız alandan da tasarruf edersiniz. Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kağıt kullanmadığınız için doğaya katkıda bulunursunuz.

 

E-İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

 

E-İmza Nedir?

E-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

E-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

E-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-İmza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-İmza oluşturulamaz.

 

E-Fatura nedir?

Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

E-Fatura Kapsamındaki Mükellefler

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu olarak belirlenmiş kurumlar 2 Eylül 2013’e Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulundular. Mükellefler, bu başvuru sonrasında 1 Nisan 2014 tarihine kadar hangi özel entegratör ile çalışacaklarını da seçerek bildirmek zorundalar.

Sizde Kep adresine, E-İmza veya E-Faturaya sahip olmak için hemen (+90 212 222 72 00) firmamızı aramanız ve bilgilerinizi vermeniz yeterlidir. Konusunda uzman personelimiz firmanızı yerinde ziyaret edip sizlerinde bu hizmetten faydalanmanızı sağlayacaklardır.